Visos teisės saugomos © 2021

Daugiabučių namų projektavimas

Projekto sudėtis ir darbų įkainiai:

 1. Bendroji dalis
 2. Sklypo plano dalis
 3. Architektūros dalis
 4. Konstrukcijų dalis
 5. Gaisrinės saugos dalis         
 6. Gaisrinės signalizacijos dalis
 7. Vidaus vandentiekio ir nuotekų dalis
 8. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis
 9. Vidaus elektrotechnikos dalis
 10. Vidaus elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų dalis
 11. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis    
 12. Apsauginės signalizacijos dalis
 13. Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis
 14. Šilumos tiekimo tinklų dalis (projektuojami nauji tinklai)
 15. Šilumos punkto dalis
 16. Lauko elektroninių ryšių tinklų dalis
 17. Pasirengimas statybai ir darbų organizavimo dalis
 18. Energetinio naudingumo skaičiavimai

  Šios sudėties Techninio projekto ir derinimo kaina yra 33€ uz 1m2 bendrojo pastato ploto.

Pvz:1000m2 X 33€ = 33000.00€

Terminai apie 6-9 mėnesiai po sutarties pasirašymo, visų reikalingų duomenų gavimo ir avansinio mokėjimo.

Užsakovo (Statytojo) pateikiami dokumentai:
1. Sklypo ir esamo pastato (jei toks yra) Registrų centro išrašai;
2. Sklypo tikslieji matavimai LKS koordinačių sistemoje;
3. Pastato inventorinės bylos matavimai jei rekonstruojamas pastatas;
4. Galiojanti topografija; 
5. Geologiniai tyrimai. 
6. Valstybinsė rinkliavos už leidimą statybai įmokos išrašas.