Visos teisės saugomos © 2021

Individualių namų projektavimas

Projekto sudėtis ir darbų įkainiai:

Pagrindinė sudėtis
1. Bendroji dalis (Aiškinamasis raštas, statinių rodikliai, projekto rengimo dokumentacija, techninės specifikacijos, ir t.t.)
2. Sklypo sutvarkymo dalis ( sklypo dangų planas, sklypo aukščių planas, ašių nužymėjimo planas, suvestinis tinklų planas);
3. Architektūros dalis (pastatų planai, pastatų planai su baldų išdėstymu, stogo planas, pjūviai, fasadai, durų ir langų žiniaraščiai, fasado apdailos medžiagų žiniraščiai, 3d vizualizacijos);
4. Įkėlimas į informacinę projektų derinimo sistemą “Infostatyba“, atsakymai į derinančių institucijų pastabas iki leidimo gavimo.
Šios sudėties projekto ir derinimo kaina yra 33€ uz 1m2 bendrojo pastato ploto.
Pvz: 1000m2 X 33€ = 33 000.00€

Terminai apie 6-9 mėnesiai po sutarties pasirašymo, visų reikalingų duomenų gavimo ir avansinio mokėjimo.

Rekonstrukcijos atveju prisideda esamo pastato apmatavimai ir 3d kompiuterinio modelio padarymas. – 3€/m2

Užsakovo (Statytojo) pateikiami dokumentai:
1. Sklypo ir esamo pastato (jei toks yra) Registrų centro išrašai;
2. Sklypo tikslieji matavimai LKS koordinačių sistemoje;
3. Pastato inventorinės bylos matavimai jei rekonstruojamas pastatas;
4. Galiojanti topografija; apie 200,00€
5. Geologiniai tyrimai jei daromi nauji pamatai. apie 800,00€
6. Valstybinė rinkliava už leidimą statybai neypatingam pastatui tai yra 93,00€